Udtræk af billede til en rapport : =Convert.ToBase64String(Fields!CompanyInfo2Picture.Value)