Manuel synkronisering af lokal Active Directory med Azure AD.

Start PowerShell som administrator

Import-Module ADSync

Som det næsten finder vi ud af, hvor tit Azure AD Connect synkronisere med lokalt AD

Get-ADSyncScheduler

Denne kommando skulle gerne give et output, lidt a la nedenstående:

AllowedSyncCycleInterval : 00:30:00
CurrentlyEffectiveSyncCycleInterval : 00:30:00
CustomizedSyncCycleInterval :
NextSyncCyclePolicyType : Delta
NextSyncCycleStartTimeInUTC : 17-07-2020 14:14:46
PurgeRunHistoryInterval : 7.00:00:00
SyncCycleEnabled : True
MaintenanceEnabled : True
StagingModeEnabled : False
SchedulerSuspended : False
SyncCycleInProgress : False

Derefter initialiserer vi Azure AD Sync, til at synkronisere med det samme

Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

Note: Denne kommande vil kun synkronisere ændringer i AD’et.

Denne kommando vil gennemtvinge en komplet synkronisering

Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Initial